June 14, 2024

Bulimija je zelo resna duševna motnja

Bulimija se uvršča med zelo resne duševne motnje. Nastane kot preplet bioloških, psiholoških ter družbenih dejavnikov. Zanjo je značilno pretirano prenajedanje, ki mu sledi namerno bruhanje. Bulimija torej predstavlja motnjo hranjenja.

Bulimija
Tisti, ki se spopadajo z bulimijo, se praviloma svojih težav zelo sramujejo.

Namerno bruhanje osebi sprosti fizično neugodje ter ji obenem zmanjša še strah pred pridobivanjem teže. Najpogosteje se pojavi v pozni adolescenci ali pa v zgodnji odraslosti. Traja lahko več let, pri osebi z bulimijo pa se ves čas izmenjujejo močni občutki napetosti, krivde, tesnobe, gnusa, strahu in sramu.

Tipični znaki za bulimijo

Tisti, ki se spopadajo z bulimijo, se praviloma svojih težav zelo sramujejo. Skrivajo jih pred ostalimi, še posebej tedaj, ko se prenajedajo ali na silo praznijo. Za takšne osebe je sicer značilno, da imajo povsem normalno telesno težo.

Tipični znaki bulimije so pretirana telesna vadba, prenajedanje s hrano, ki mu sledi bruhanje, zloraba odvajalnih sredstev, izjemno pogosto odhodi na stranišče; med in po obrokih.

Vrste bulimije

Bulimija se pojavlja v dveh tipih. Prvi tip se imenuje purgativni tip. Zanj je značilno prenajedanje, ki mu sledi bruhanje. Oseba si pri tem pomaga z odvajali in diuretiki. Drugi tip bulimije se imenuje nepurgativni tip. Prenajedanju sledi stradanje ali pa pretirana telesna dejavnost.

Pri zdravljenju bulimije ima ključno vlogo lastna motivacija. Zdravljenje je najuspešnejše, če se ugotovijo pravi vzroki za nastanek te motnje. V tem primeru je vključitev psihoterapije zagotovo ključnega pomena.

Vzroki za nastanek bulimije

Bulimija je lahko posledica več dejavnikov. Lahko se zgodi kot posledica hujšega travmatičnega dogodka ali zlorabe. Bulimija je lahko prisotna v družini. Lahko je posledica pomanjkanja občutka varnosti.

Bulimija se neredko pojavi zaradi motenj v zaznavanju telesne podobe, depresije, anksiozne motnje, stresnih dogodkov. Pogostejša je pri nekaterih vrstah poklica.

Kdaj in kam po strokovno pomoč v primeru bulimije

Če sami doživljate bulimijo ali kdo od vaših bližnjih, nujno poiščite strokovno pomoč. Posledica nezdravljene bulimije je lahko celo smrt. Nezdravljena bulimija lahko traja več let. Nato se za nekaj časa popolnoma umakne in nato spet pojavi. Poslabšanje bolezenskega stanja praviloma sprožijo novi stresi, na primer menjava službe, izpitno obdobje, ločitev, poroka.

Za pomoč je najbolje prositi zdravnika, psihoterapevta ali psihiatra.

Similar Posts: