May 23, 2024

Zevasto merilo je namenjeno ugotavljanju zunanjih mer izdelka

Zevasto merilo

V procesu kakovosti izdelka ločimo merilne naprave in kontrolne naprave. Med merilne naprave uvrščamo vsa merila s katerimi lahko natančno izmerimo določeno dimenzijo, med kontrolne naprave pa uvrščamo tako imenovana atributivna merila. Eno od tovrstnih meril je tudi zevasto merilo.

Pri atributivnih merilih se ugotavlja zgolj odstopanje od tolerančnih mej, ne zanimajo pa nas njegove natančne mere. Tovrstno merjenje je zelo preprosto in hitro, ter dokaj natančno z veliko stopnjo zanesljivosti. Tovrstna merila se med seboj razlikujejo glede na to katero dimenzijo merijo. Zevasto merilo uvrščamo med merila, ki so namenjena merjenju zunanjih dimenzij.

S kalibri ugotavljamo odstopanje od tolerančne meje

Lego mere glede na tolerančne meje tako preverjamo s kalibri. Zato boste namesto zevastega merila velikokrat slišali tudi zevasti kaliber. Ker pa le ta ugotavlja zunanje dimenzije, ga lahko zasledite tudi pod imenom objemni kaliber. Vsak kaliber ima običajno dve strani: stran »gre« in stran »ne gre«.

Zevasto merilo

Zevasto merilo je izdelano iz trpežnega jekla in gre za neke vrste šablono. Je ploščate oblike, pri čemer ima na vsaki strani neke vrste objemke z merilnimi ploskvami. Običajno je na eni strani zgornja dovoljena mera (gre), medtem ko je na drugi strani spodnja dovoljena mera (ne gre). Na voljo so nenastavljiva merila in nastavljiva merila za vse nestandardne premere.

Za kontrola izdelkov so pomembni pogoji merjenja

Če izvajamo kontrolo nad nekim izdelkom, ga najprej namestimo na zgornjo mejo, nato pa še na spodnjo. Če je izdelek manjši od zgornje meje in večji od spodnje, potem ustreza vsem kriterijem in zahtevam. V nasprotnem primeru izdelek izločimo ali ga dodatno obdelamo.

Pri kontroli izdelkov so zelo pomembni tudi pogoji merjenja. Zelo pomembno je, da temperatura v prostoru ne presega 20°C, saj lahko v tem primeru pride do temperaturnega raztezka, zaradi česar so lahko rezultati kontrole napačni.

Več o tovrstnem tipu meril, pa tudi o ostalih merilnih napravah, lahko izveste s klikom na povezavo.

Cena reševanja podatkov iz diska. Pregled in analiza medija vam omogoča da bo cena reševanja vaših podatkov poštena na čas vloženega dela in zahtevnost reševanja podatkov.  Preberi več …

Similar Posts: