May 24, 2024

Imunska vnetja

Zaviranje imunskih procesov in posrednikov vnetja
Biološka zdravila zavirajo imunske procese in tvorbo določenih posrednikov imunskega vnetja, zato se imenujejo tudi selektivna imunomodulirajoča; imunski sistem, predvsem pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, tvori namreč preveč določenih beljakovin, kot so tumorje nekrotizirajoči faktorji αlfa (skrajšano TNF-αlfa) in interlevkin-1 (skrajšano IL-1) in še nekatere druge, ki so tudi pomembni posredniki sklepnega vnetja. Anti-TNF-alfa zdravila vplivajo na molekule TNF-alfa tako, da se ne morejo več vključevati v imunska in vnetna dogajanja.
Pomembno strokovno spoznanje na tem področju, ki ga poudarja je, da je zdravljenje v zgodnjih obdobjih bolezni učinkovitejše od tistega pri napredovali bolezni, zato je hiter dostop do revmatologa in ustreznega zdravljenja ključnega pomena. S tem se lahko prepreči napredovanje bolezni, kar bolniku in njegovim bližnjim prihrani marsikatero bolečino in omogoči normalno življenje, tako pa se tudi zmanjša odvisnost posameznika od okolja. To ima hkrati pomemben učinek na produktivnost in ohranjanje deleža zaposlenosti bolnikov. Ena izmed glavnih ovir pri zgodnjem diagnosticiranju so dolge čakalne dobe za pregled pri revmatologu. Kot še dodaja, je bilo treba lani čakati za pregled pri revmatologu na omenjenem oddelku 11 mesecev, v nekaterih drugih bolnišnicah celo več kot leto.
A kljub dolgim čakalnim dobam je bolnikom na voljo ambulanta, kjer tiste z nujnim stanjem, med katere prištevajo tudi bolnike, ki imajo vnetih več sklepov, pregledajo brez čakalne dobe. Imamo namreč enega revmatologa na xx prebivalcev, samo bolnikov z revmatoidnim artritisom pa je približno xx. Znane so tudi velike težave z dostopnostjo do sodobnih bioloških zdravil, saj jih pri nas dobivamo z velikimi zamiki v primerjavi z nekaterimi drugimi državami.
Za zdravljenje revmatoidnega artritisa je bilo pred časom že registrirano zdravilo . V kombinaciji z zdravilom je namenjeno za zdravljenje tistih odraslih bolnikov z zelo aktivnim revmatoidnim artritisom, pri katerih niso bila učinkovita druga imunomodulirajoča zdravila, vključno z enim ali več zaviralci TNF-αlfa, ali jih niso prenašali.

Similar Posts: