May 24, 2024

Uporaba refraktometra za med za natančno odčitavanje korekcije temperature

Refraktometer za med

Vsak čebelar potrebuje dober in natančen refraktometer za med, ki nudi natančno in avtomatsko odčitavane temperature. Obenem nudi možnost merjenja vsebnosti vode v medu. Na podlagi meritev z refraktometrom se določi tudi električna prevodnost, s katero se preučuje razmerje vode in medu. Več, kot je vode v medu, manj zrel je.

Z refraktometrom za med določimo pravi čas za točenje 

Pravi čas za točenje medu se določi s pomočjo refraktometra za točenje medu, ki da natančne podatke. Pred točenjem medu, moramo poskrbeti za ustrezne higiensko-tehnične pogoje za delo. Točenje mora biti neoporečno, pri čemer ne sme prihajati do navzkrižnega onesnaževanja pridelkov oziroma končnih izdelkov.

Refraktometer za med
Refraktometer za med natančno in avtomatsko odčitava temperaturo

Pri fizikalnem onesnaževanju prihaja do vnosa tujkov, kot je na primer rja v med, kar pokvari končni produkt. Pri merjenju z refraktometrom moramo biti tako tudi pozorni, da kakšen del naprave ni poškodovan in ne pade v tekočino med točenjem.

Kdaj je pravi čas za točenje medu?

S pomočjo refraktometra za med določimo natančen čas za točenje. Pri tem smatramo med za zrel, ko vsebuje manj kot 20 odstotkov vode. Med najvišje kvalitete vsebuje manj kot 18.6 odstotka vode.

Zrelost določimo tudi tako, da opazujemo kdaj je 2/3 satja pokritega z voščenimi pokrovčki oziroma kdaj prične med teči iz satovja, ko sat stresemo. Najbolj natančno pa preverimo zrelost medu z refraktometrom.

Postopek merjenja vsebnosti vode v medu

Napravo za merjenje vsebnosti vode v medu uporabljamo samo na svetlobi, saj nima lastnega vira svetlobe. Površino prizme refraktometra se obriše s suho krpo. Nato se na čisto površino prizme kapne do dve kapljici tekočine, zapre pokrovček in se pokrovček rahlo potisne navzdol. Tekočina mora pri med merjenjem pokriti celotno površino prizme. Na prizmi  refraktometra ne smejo nastajati mehurčki ali suhe lise. Skozi okular po koncu meritve odčitamo vrednostna polju med modrim in belim poljem.

Ponovna kalibracija refraktometra po zaključku merjenja

Po zaključku merjenja vsebnosti vode v sladki tekočini, moramo refraktometer za med ponovno kalibrirati. Postopek kalibriranje poteka tako, da na prizmo kapnemo kapljico destilirane vode, zapremo in pokrovček rahlo potisnemo. Nadalje s pomočjo priloženega nastavitvenega vijaka nastavimo ločnico med modro in zeleno površino na nič.

Karakteristike kvalitetnega refraktometra 

Kvalitetna naprava za merjenje vsebnosti vode v sladki tekočini ima:

  • Enostavno uporabo,
  • Visoko kvalitetne steklene leče in prizme,
  • Priloženo kapalko in izvijač za natančno kalibriranje,
  • ALU ohišje,
  • Funkcijo ATC za avtomatsko prilagoditev temperature med 10 in 30 stopinj.

Similar Posts: