July 12, 2024

Prednosti pa tudi pasti pri mehčanju pitne vode

Za pitno vodo velja, da je zdravstveno ustrezna tedaj, ko ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov ter njihovih razvojnih oblik, prav tako ne vključuje snovi v koncentracijah. Pogosta težava tovrstne vode je tudi ta, da je preveč trda. V tem primeru moramo poskrbeti za ustrezno mehčanje vode.

Poznamo različne principe oziroma metode mehčanja vode. To so kemično mehčanje z uporabo fosfatov, uporaba magnetnega polja, ultrazvočni mehčalci, reverzna osmoza, ionski izmenjevalci. Prva in zadnja tehnika veljata za kemične metode, ostale pa so del fizikalnih metod.

Za mehčanje vode lahko uporabimo naprave za mehčanje vode.

Magnetno mehčanje vode

Pri uporabi tovrstne metode za mehčanje vode se poudarja predvsem sprememba polimorfne oblike nastajajočih kristalov. V tem primeru prevladujeta predvsem vaterit in aragonit. Zaradi vplivanja magnetnega obdelovanja vode se pojavljajo manjši delci, ki so precej bolje dispergirani. To pomeni, da se lahko bistveno hitreje izločajo iz sistema.

Znana je uporaba takšne metode tudi v večstanovanjskih stavbah. Potrjena je uporabna vrednost magnetov za zmanjšanje nalaganja kotlovca v vodovodnih napeljavah.

Kaj je rezervna osmoza

Za učinkovito mehčanje vode se lahko uporablja tudi rezervna osmoza. Zaradi same porabe energije ni pogosto uporabljena. Z njo lahko na zelo uspešen način odstranjujemo raztopljene snovi iz vode. Prav tako z njeno pomočjo lahko učinkovito odstranjujemo še druge snovi iz vode. 

Tovrstna metoda pa nosi tudi slabosti. Te se kažejo zlasti v produktu, torej v sami vodi. Ta je skoraj brez raztopljenih mineralov. Prav tako pa je omenjena tehnika dražja, za samo delovanje pa je potreben visok delovni tlak oziroma pritisk. Posledično tudi veliko energije.

Bolj razširjena tehnika mehčanja vode

Po drugi strani pa je uporaba precej bolj razširjena tehnika mehčanja vode. Sodi med kemične vrste mehčanj, dodajanje fosfatov v vodo pa direktno ne vpliva na njeno trdoto, kljub temu pa zagotovi preprečevanje rasti kalcita, posledično tudi v veliki meri preprečuje nalaganje kotlovca na stene naprav ter cevi za pitno vodo.

Fosfati se torej uporabljajo predvsem za preprečevanje izločanja kotlovca. Prav tako se uporabljajo za učinkovito preprečevanje korozije ter poškodbe notranje stene vodovodnih cevi. Ne nazadnje tudi za preprečevanje vpliva korozije na estetsko kvaliteto vode. To v praksi pomeni preprečevanje rdeče vode kot posledice izločanja železa.

Similar Posts: