June 14, 2024

Pomoč, oskrba ali nega na domu obsega širok nabor storitev

Veliko starejših oseb ima zagotovljene bivalne pa tudi druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju. Zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav pa vseeno potrebujejo pomoč pri temeljnih življenjskih opravilih. V tem primeru jim mora biti torej nujena kakovostna pomoč, oskrba oziroma nega na domu. Takšna storitev je lahko subvencionirana ali samoplačniška.

Svojim starejšim občanom storitev oskrbe ne domu sofinancirajo občine. Te se odločijo glede obsega pa tudi glede subvencioniranih ur in višine sofinanciranja. Zaradi zakonske omejene subvencionirane oskrbe, ki vključuje le 20 ur na teden, pa številni uporabniki ne prejmejo dovolj pomoči. Posledično je subvencionirana nega na domu dopolnjevana s samoplačniško.

Starejši ljudje imajo možnost subvencionirane nege na domu.

Pomoč pri vsakodnevnih opravilih

Ena od storitev, ki jo vključuje nega na domu, je tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Še posebej je dobrodošla, ko starostnik na svojem domu bivanje želi podaljšati. Storitev na primer vključuje pomoč oziroma oskrbo pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri osebni higieni, pri hranjenju, pitju, oblačenju, slačenju, gibanju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Prav tako vključuje varovanje ter nadziranje stanja uporabnika preko noči.

Skozi tovrstno sodelovanje je uporabnikom nudena tudi čustvena podpora in pomoč pri sami organizaciji dnevnih aktivnosti. Izvajalci lahko na zelo učinkovit način olajšajo bivanje v znanem okolju, obenem pa še popestrijo dneve s svojo družbo in pogovorom.

Pomoč pri gospodinjskih opravilih

Nega na domu je vezana tudi na pomoč pri opravilih v gospodinjstvu. Ta ne nazadnje vključuje tudi menjavo ter likanje osebnega ter posteljnega perila, urejanje in postiljanje ležišča. Sicer pa se lahko z izvajalcem dogovori tudi za pomoč pri pripravi obrokov. Izvajalcem lahko torej naročite, naj za vas ali vaše bližnje v prodajalni kupijo vse sestavine, jim pomagajo pripraviti obrok, po obroku pa vse skupaj še počistijo. V tem času obnemogla oseba počiva, prisotna pa je v pogovoru oziroma druženju z izvajalcem.

Sicer pa nega na domu v sklopu gospodinjske pomoči vključuje še čiščenje stanovanja, vzdrževanje higiene tal v sanitarijah, spalnici, kuhinji, pomivanje oken, pranje ter likanje perila, nakup ter prinašanje živil ali drugih potrebščin, priprava vsaj enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, odnašanje smeti, zračenje bivalnega prostora.

Similar Posts: