July 12, 2024

Kako izbrati primerno stanovanje za najem

Če iščete primerno najemniško stanovanje, najprej preverite, ali so vam popolnoma znana dejstva o samem najemu stanovanja, obenem pa morate natanko vedeti, v kakšnem stanovanju si želite bivati za določen čas. 

Najem oziroma oddaja stanovanj je urejena s Stanovanjskim zakonom, s katerim je prav tako opredeljeno, kaj je primerno stanovanje, ki se lahko nahaja v eno ali večstanovanjski stavbi, oziroma kateri so minimalni tehnični pogoji za stanovanje. 

Lokacija stanovanja 

Pri izbiri najemniškega stanovanja bodite zlasti pozorni na samo lokacijo. Ta naj bo dovolj blizu vaše fakultete, pisarne oziroma druge za vas pomembne lokacije. Obenem preverite še mikrolokacijo, če je dovolj mirna, urejena in zelena. 

Osredotočite se na višino najemnine, stroške ter varščino, ki naj ne bodo previsoki. Še posebej bodite pozorni na višino stroškov, ker se lahko od poletja do zime drastično spreminjajo. Sicer pa naj bodo najemnina, stroški ter varščina jasno opredeljeni s pogodbo. 

Opremljenost stanovanja 

Stanovanja za oddajo morajo biti tudi ustrezno opremljena. Čeprav dobra oprema praviloma vpliva na višjo ceno, vam po drugi strani ne bo treba skrbeti za novo opremo, za katero bi morali prav tako porabiti kar nekaj denarja. 

Pred podpisom pogodbe od lastnika zahtevajte še podatek o energetski izkaznici, s katero je opredeljena energetska učinkovitost stanovanja. Energetsko neučinkovito stanovanje vam bo prineslo kar nekaj več stroškov. 

Kje se najpogosteje oddajajo stanovanja 

Oddaja stanovanj za določen čas je najpogostejša v večjih mestih, saj se lastniki stanovanj zavedajo, da je povpraševanje na takšnih lokacijah zaradi dobrih pogojev največje. 

Sicer pa se praviloma stanovanja oddajajo oziroma najemajo lahko kjer koli, seveda če je to dovoljeno z zakonom. 

Spletna ponudba za najem stanovanja 

Na spletu vam je na voljo kar nekaj ponudbe v povezavi z oddajanjem oziroma najemom stanovanj. S ponudniki se lahko povežete s pomočjo spletne pošte ali telefonskega pogovora ter se dogovorite za sestanek. 

Na prvem srečanju izpostavite vse svoje želje, zahteve, potrebe in ne nazadnje tudi zmožnosti. Na ta način boste delo olajšali tudi ponudniku, ki bo za vas poskušal v najkrajšem možnem času poiskati ustrezno stanovanje na dobri lokaciji. Ko si boste ogledovali najemno stanovanje, bodite pozorni predvsem na minimalne tehnične pogoje. 

Similar Posts: